Městské noviny OKO - Bohumín

Podnět byl nahlášen dne 21.04.2016

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Starosta nařídil možnost omezeně publikovat v městských novinách opozičním stranám. Noviny vycházejí co 14 dní a strany mají možnost publikovat pouze 6x za rok.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 3 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Velmi závažný".