Život v Rudné - Rudná

Podnět byl nahlášen dne 12.10.2018

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Starosta zneužívá periodikum (konkrétně přiložené číslo 9/2018) k vedení předvolební kampaně a k očerňování politických oponentů. Je to silně patrné také v čísle 7-8/2018, ve kterém se objevuje nově rubrika "Slovo starosty". Zároveň se objevuje článek ředitele Technických služeb Rudná, který očerňuje občanské oponenty a protesty proti ceně vodného a stočného (2. nejvyšší v ČR). Náš spolek chtěl na článek ("Rudenská voda v předvolebním období") reagovat a žádal dle tiskového zákona o odpověď. Ta nebyla publikována. V této věci je podána žaloba. Budu rád, když se na toto periodikum podíváte a analyticky jej zhodnotíte. V mezičase se třem našim členům podařilo ve volbách dostat do zastupitelstva, nicméně stávající vedení má silnou převahu. Váš názor by nás mohl podpořit ve snaze "zkulturnit městský časopis, aby sloužil občanům a ne vedení radnice.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 2 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Hoden pozornosti".