Branecký zpravodaj - Branka u Opavy

Podnět byl nahlášen dne 09.09.2016

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Přikládám Usnesení dokumentující nrozhodnutí o věci rozsahu v obecním zpravodaji. Vladimír Vícha

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 2 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Velmi závažný".