Košťanský zpravodaj - Košťany

Podnět byl nahlášen dne 23.10.2015

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Již jsme přihlásili číslo 01/2015 a bylo vyhodnoceno jako monotematické, vyjadřující jen názory vedení města. V zájmu objektivity a pro lepší statistický vzorek zasíláme další. Miloš Kračmar, Košťany

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 2 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Dosti závažný".