Náves obecní zpravodaj 5/2018 - Vejprnice

Podnět byl nahlášen dne 07.01.2019

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Opozice nedostává prostor v obecním zpravodaji Náves. Starosta předkládá pouze články se svojí tématikou např. co nechal zrekonstruovat nebo opravit.... To co se ale mělo dávno opravit, zrekonstruovat a vrátit do původního stavu, o tom mlčí. Opozice se k daným tématům nemůže v periodiku vyjádřit.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 9 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Dosti závažný".