Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy - Ostravice

Podnět byl nahlášen dne 11.04.2017

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Periodikum je vydáváno zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy. Zejména na stránce obce Ostravice, starosta obce uveřejňuje články mající nulovou vypovídající hodnotu o činnostech obce a naopak argumentací plnou polopravd, se snaží manipulovat veřejnost je svému politickému prospěchu a pošlapáním cti opozice. ˇV článcích popisuje statisícové škody, které nejsou škodou obecní ale jen soukromým výdajem starosty. Na víc tvrdí, že se ničeho nedopustil, což je v rozporu s tím co konstatoval soud. Narážkámi na národnost vydavatele jiného média se jej snaží před veřejností znevěrohodnit. Otištěním názoru občana neznajícího danou problematiku narážejícího na psychické zdraví člena opozice, se jej snaží před veřejností poškodit.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 1 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Velmi závažný".