Šluknovské noviny - Šluknov

Podnět byl nahlášen dne 02.09.2015

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Poprvé se vyskytla rubrika Fakta a Fámy: ........., napište nám a my pravdu zveřejníme. Mají snad patent na pravdu? Ne, zveřejňují SVOU pravdu=pokroucenou ve svůj prospěch. Redakční radou je rada města, zmanipulovaná starostkou.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 9 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Velmi závažný".