Hláska: říjen 2019

Soběslav • hodnocení zveřejněno 28.11.2019

Číslo říjen 2019, periodika Hláska přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je o jiných záležitostech a starostu a radní zmiňuje minimálně nebo vůbec.

Hláska: červenec 2019

Soběslav • hodnocení zveřejněno 26.11.2019

Číslo červenec 2019, periodika Hláska přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. O místní politice referuje minimálně a propaguje vedení radnice abnormálně často.

Hláska: září 2019

Soběslav • hodnocení zveřejněno 26.11.2019

Číslo září 2019, periodika Hláska přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je o jiných záležitostech a starostu a radní zmiňuje minimálně nebo vůbec.

Hláska: červen 2019

Soběslav • hodnocení zveřejněno 26.11.2019

Číslo červen 2019, periodika Hláska přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. O místní politice referuje minimálně a zmíňuje vedení radnice v relativně rozumné míře.

Hláska: srpen 2019

Soběslav • hodnocení zveřejněno 26.11.2019

Číslo srpen 2019, periodika Hláska prezentuje hlavně pozitivní obraz o radnici, polemika v textu je přítomna, ale minimálně. Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je o jiných záležitostech a zmíňuje vedení radnice v relativně rozumné míře.

Choceňsky Zpravodaj 2: září 2019

Choceň • hodnocení zveřejněno 06.09.2019

Číslo září 2019, periodika Choceňsky Zpravodaj 2 přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. O místní politice referuje minimálně a zmíňuje vedení radnice v relativně rozumné míře.

Pomozte nám v monitoringu

Máte pocit, že je váš obecní zpravodaj cenzurován ve prospěch vedení města?
Nebo si myslíte, že může sloužit za vzor ostatním?

Oznámit podnět
  1. Kamelot 74.49 %
  2. Libčické noviny 65.10 %
  3. Lednický zpravodaj 59.58 %
  4. Hláska 58.23 %
  5. Novoměstsko 52.34 %
  6. zpravodaj Náves 50.82 %