Novosedelský zpravodaj - Nové Sedlo

Podnět byl nahlášen dne 03.10.2018

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Obec v květnu 2018 přestala s vydáváním zpravodaje, údajně kvůli GDPR. Vzhledem ke kampani, na kterou kandidátka současného starosty reagovala pouze antikampaní, se zastupitelstvo rozhodlo dva dny před volbami vydat zvláštní vydání, kdy přítomným na posledním jednání zastupitelstva bylo sděleno, že samozřejmě je možné zaslat příspěvek. Vydání je jinak plné článků zastupitelů, kandidátů, starosty a jeho příznivců a to vše včetně osobních urážek, polopravd a výhružek právními kroky, protože jsme si dovolili vyfotit a poukázat na fakt, že předvolební letáky kandidátky pana starosty rozváželi obecní zaměstnanci. I ve starších číslech, kde se moji spolukandidáti, tehdy ještě jako zástupci Spolku pro rozvoje Sedčic, vyjadřovali k dění v obcích, nebyl prostor v periodiku vyvážený. Věřím však, že jako nestranní a odborníci na tuto problematiku toto periodikum vyhodnotíte a Vaše závěry rádi využijeme při změnách v případě našeho zvolení do zastupitelstva obce. Děkujeme Ing. Jaroslav Zídek https://www.nove-sedlo.cz/o-obci-1/novosedelsky-zpravodaj/

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 9 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Dosti závažný".