Statistiky pro

Pořadí podle indexu IRON

Pořadí podle indexu BENEFIT

Politická plocha POP

Plocha o budoucích rozhodnutích

Počty fotek radních v periodiku

Počty zmínek radních v periodiku

Náklady na 1 obyvatele