Roudnické noviny - Roudnice nad Labem

Podnět byl nahlášen dne 07.02.2024

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Roudnické noviny dlouhodobě trpí nevyvážeností názorů, kdy tiskový mluvčí radnice, který píše články do novin, prezentuje pouze postoje politického vedení města. V únorovém čísle, ale tato nevyváženost dosáhla nové úrovně. V přiloženém souboru na straně 8 a 9 najdete nový formát - rozhovor. Jedná se o rozhovor s ředitelkou městské o.p.s., která zajišťuje pro město kulturu. Problém ovšem je, že v pozice neovináře zde vystupuje přímo člen rady města. Ted pak klade otázky, ve kterých zároveň z pozice novináře sám sebe (v pozici radního města) chválí. To je opravdu bizarní úkaz, který jsem ještě neviděl. Zde část úvodní otázky. "Na jaře minulého roku odstoupil ředitel Luděk Jirman a v současnosti jeho aktivity řeší Policie ČR. Vedení města v čele se starostou Františkem Padělkem se k tomu podle mého názoru postavilo velice zodpovědně..."

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 2 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Hoden pozornosti".