Šluknovské noviny - Šluknov

Podnět byl nahlášen dne 02.09.2015

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Redakční radu tvoří rada města jež je zcela pod vlivem starostky.Šéfredaktorem je ve skutečnosti paní starostka. Jen ona rozhoduje, co může a co nesmí v novinách být otištěno, jak ona říká v rámci veřejného zájmu, aby byl ve městě klid. Když už nějaký takový článek pustí do tisku, tak ho tak zrediguje, že pisatel vypadá jako hlupák, který o daném problému vlastně vůbec nic neví. Zároveň s kontroverzním článkem, však ihned v tomtéž čísle otiskne svou rozsáhlou odpověď po které vyjde stěžovatel jako naprostý hlupák. K tomuto jí slouží to, že nemá pevný termín vydání měsíčníku(přičemž uzávěrka je stanovena vždy k 25. v měs.). Že nemá pevné datum vydání na rok dopředu jsem se dozvěděla náhodou od rozhořčeného prodejce ŠN. Také to, že jsou jediným periodikem které toto nemá stanoveno. Rozhořčen je z toho důvodu, že zákazník pro ŠN musí jít několikrát a on mu nemůže vysvětlit, proč ještě ŠN nevyšly.To totiž paní starostka smolí odpověď na kontroverzní článek, který pisatel odevzdal v den uzávěrky a ona se rozhodla, že jej otiskne v samozřejmě v přijatelné podobě a zároveň s její odpovědí. PS: Redakční radu (částečně nezávislou zrušila starostka, přičemž na e-stránkách města složení nové red. rady nebyla ochotna oznámit, až po veřejném upozornění, že to tam již rok není aktuální.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 9 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Velmi závažný".