Radnice (Zpravodaj města Břeclavi) - Břeclav

Podnět byl nahlášen dne 20.02.2017

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Setrvalý stav: Prezentován pouze pohled vedení města, žádné alternativní či kritické názory. Žádné informace o chystaných rozhodnutích, natož diskuse o nich. Množství anonymních článků. Nejčastějšími fotomodely jsou radní a starosta.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 7 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Dosti závažný".