Osečan - Velký Osek

Podnět byl nahlášen dne 09.01.2016

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Jsou předkládány pouze názory současného vedení obce a těžko ověřitelné informace. Relevantní informace jsou předkládány pozdě (viz návrh rozpočtu na str. 4 - rozpočet obce však byl v době distribuce zpravodaje už schválen).

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 3 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Velmi závažný".