Noviny Prahy 2 - Praha 2

Podnět byl nahlášen dne 10.10.2019

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Periodikum připomíná propagační plátek vedení radnice. Až na jednu názorovou stranu, kde povětšinou udává otázky koalice, zde nenaleznete aktuální problémy, jako je situace rozkopaných ulic MČ Praha 2, kácení stromů v ulici Na Smetance či debata v Lužické ulici. https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-2-rozkopane-ulice-vinohrady-inzenyrske-site-stavebni-prace-20191004.html?fbclid=IwAR0AYdaGoniKu1C2Lyu4K0sE4DepKuaNEsiXiSQv94PmyRINyLVpJJo2Pdw Je zde nadměrný počet fotek vedení radnice především paní starostky a místostarostky. Tisk je záměrně cílen na důchodce a na starší lidi s úmyslem ovlivňovat veřejné mínění. To vše je umocněno v každém čísle průzkumem, který tvrdí o novinách jen samé pozitivní výsledky. (str. 2). Ačkoliv tématický plán říjnového čísla neprošel redakční radou, plán byl schválen na hlavní radě radnice. Opozice ani občané nemůžou do novin přidat vlastní články či informace nad libovolnými tématy trapící občany.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 2 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Velmi závažný".