Fulnecký zpravodaj - Fulnek

Podnět byl nahlášen dne 07.03.2018

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Fulnecký zpravodaj neinformuje objektivně o dění ve městě, ale slouží jako propagační platforma pro vedení města. Neexistují pravidla pro vydáváním zpravodaje, pro publikování příspěvků a rozhodování o obsahu zpravodaje. Obsah a forma slova starostky a komentáře místostostarosty slouží jako propagace jejich osob prezentující jejich názory, nikoliv dění ve městě. Zpravodaj slouží jako PR vedení města za veřejné prostředky (úvodní slova, množství fotografií, kde se starostka objevuje). Redakční rada, je naprosto špatně sestavena. Starostka města, která zde má dominantní slovo při konečném znění zpravodaje, tak může ovlivňovat, zda se o jeho práci a činnosti bude referovat objektivně, anebo deformovaně v její prospěch.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 3 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Dosti závažný".