Kadaňské noviny - Kadaň

Podnět byl nahlášen dne 28.02.2021

Uživatelé mohou dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášený problém v periodiku

Vedení města cenzuruje příspěvky opozice a obratem ještě v daném čísle téměř vždy uvede svůj názor na problém, nemluvě o dehonestaci a osobních útocích. Jde např. o č. 9 ze 7. 5. 2020, str. 4 -http://www.kadanskenoviny.cz/Old_archiv/2020.html Problémů je mnohem více, novinář je zaměstnanec města, nepřiměřená propagace vládnoucí strany (rozsahem), neekonomický provoz KN.... na publikování zde jsme již rezignovali a vyrábíme vlastní čtvrtletní infoleták (kromě webu, newsletteru a sociálních sítí). Chceme jen vaším nezávislým pohledem podpořit naší propagaci. Děkujeme a s pozdravem. Hana Vodrážková a Jana Hladová.

Nahlášené periodikum
Ohodnoťte závažnost podnětu

Závažnost podnětu doposud hodnotilo 7 uživatelů.

Dosavadní výsledek hodnocení závažnosti: "Dosti závažný".